Samarbete ger bra resultat

Samarbete ger bra resultat

Samarbete ger bra resultat

Jag skriver artiklar och reportage för tidningar, magasin, nyhetsbrev och webbsidor. Med min erfarenhet från mediebranschen vet jag att text, bild och layout är lika viktiga delar för att resultatet ska bli bra. Därför är jag noga med att mina artiklar följer jobbuppdraget, att de är välskrivna och rättstavade, att det är ett bra flyt i läsningen och att texterna håller rätt antal tecken. Jag håller dessutom alltid deadline. Om något i jobbet förändras meddelar jag i god tid.

tidningar, dator och böcker på ett bord
två händer som håller i två nyckelpigor

Skriver om friluftsliv och hälsa

Skriver om friluftsliv och hälsa

Friluftsliv och hälsa

Jag skriver främst om friluftsliv och barn och ungas fysiska och psykiska hälsa. Friluftsliv är mitt stora intresse och det har det varit ända sedan jag var med i scouterna som ung. Jag vill att friluftslivet ska vara tillgängligt för alla och skriver gärna artiklar som riktar sig till nybörjare och de som är ovana vid friluftsliv. Delaktighet finns också med i mitt andra område. Att få vara med och kunna vara med oavsett hur ens liv ser ut är en viktig del för att må bra, särskilt viktigt är det för barn och unga. Det handlar också om att bli lyssnad på och respekterad när man inte mår bra. Därför är mitt fokus både på den fysiska och den psykiska hälsan.